ข่าว/เทศกาลและงาน/ตำแหน่งงานว่างเชียงราย

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

วันจันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบ […]...


สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0045

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017

นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ประช […]...รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ

วันพุธ, พฤศจิกายน 15, 2017

รายละเอียดประกอบขอบเขตการตรวจสอบ...


แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธ, พฤศจิกายน 15, 2017

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

วันอังคาร, พฤศจิกายน 14, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น […]...โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16

วันจันทร์, พฤศจิกายน 6, 2017

รายละเอียดปริมาณงาน การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการก่อสร้า […]...