ข่าว/เทศกาลและงาน/ตำแหน่งงานว่างเชียงราย


20776544_217643402098176_1609265563161244102_o

โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันจันทร์, สิงหาคม 21, 2017

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำ […]...


โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2017

สรุปผลการก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง จุดที่2 โดย จัดซื้อทรายหยาบ

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การกำหนดราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งน้ำลาว หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การเปิดเผยราคากลาง...


20664128_214979595697890_5173745552181094476_n

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพฤหัส, สิงหาคม 10, 2017

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำ […]...

โครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านศรีเวียง โ […]...