เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงชัยและหน่วยงานราชการอื่นๆ มอบผ้าห่มแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ

44354_0443564435744354เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับที่ว่าการอำเภอเวียงชัย มอบผ้าห่มแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ 44353  44355 44355_0