26 มิถุนายน วันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  นำโดย นายกประเวช  ราชชมภู  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  ร่วมกับ คณะครู  นักเรียน  และสถานีตำรวจภูธรเวียงชัย  ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในวันที่  26  มิถุนายน 2561