โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้นำหมู่บ้าน มลชน ทั้ง 14 หมู่บ้าน และสมาชิกสภาเทศบาลฯ โดยมี ร.ต.ท.เกษตร ขันคำ ,อาจารย์เสาร์แก้ว ปวงศรี และอาจารย์วิชา อะทะวงษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย

20785769_217644115431438_641769206784977012_o

20863636_217642442098272_7446992666137830826_o 20819432_217643865431463_1193520768798060911_o 20776544_217643402098176_1609265563161244102_o 20776501_217644522098064_2228731793506703114_o 20776661_217642445431605_497536622198349431_o 20819085_217643018764881_2952393514908343077_o 20785690_217643858764797_2185430330018297298_o