โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 ออกบริการเคลื่อนที่ รับแบบแสดงรายการ รับชำระภาษี และรับชำระค่าขยะร่วมกับ ออกประชาคมหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-30 มกราคม 2560

S__52330523

S__52330522

S__52330521

S__52330520

S__52330519

S__52330518

S__52330517

S__52330516

S__52330515

S__52330514

S__52330513

S__52330512

S__52330511

S__52330510

S__52330509

S__52330508

S__52330507

S__52330506

S__52330505

S__52330504

S__52330503

S__52330502

S__52330501

S__52330500

S__52330499

S__52330498