โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

วันที่ 23 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย / สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยหน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่ง นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จังหวัดเชียงราย โดยนายพีรพันธ์ ตั้งตระการพงษ์ ปศุสัตว์อำเภอ นายประเวช ราชชมภู นายก ทต.สิริเวียงชัยให้การต้อนรับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และ NBT เข้าทำข่าวประชาสัมพันธ์การให้บริการกับ ประชาชนที่นำ สุนัข แมว เข้ารับบริการทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ.เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

31124716_1722033781185560_6390772020593819648_n 31131049_1722033714518900_3801558545342660608_n 31131170_1722033561185582_5830695804020457472_o 31131266_1722034101185528_1749995969627291648_n 31131717_1722033921185546_2300406542689632256_n 31144230_1722034964518775_8053768578622554112_n 31150264_1722033517852253_2721812546041413632_o 31172123_1722033524518919_3197960716489326592_n 31179415_1722035091185429_2819529000555118592_n 31184874_1722034944518777_8010769912970608640_n 31195643_1722034447852160_3686097515049910272_n 31206166_1722033891185549_1252156174225113088_n