วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งแจกพันธ์ไม้ให้กับหมู่บ้าน ซึ่งมีผู่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน/พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมทั้งแจกพันธ์ไม้ให้กับหมู่บ้าน ซึ่งมีผู่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน/พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัยซึ่งมีผู่ร่วมกิจกรรม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลฯ /ผู้ใหญ่บ้าน/ประชาชน/พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

20264815_210643469464836_8317569984879871027_n - Copy 20264815_210643469464836_8317569984879871027_n 20293087_210643289464854_7515274165490070104_n - Copy 20293087_210643289464854_7515274165490070104_n 20293118_210643652798151_1475264502201827570_n 20294372_210643226131527_5671835316460984175_n (1) - Copy 20294372_210643226131527_5671835316460984175_n (1) 20294372_210643226131527_5671835316460984175_n