โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นายกประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560่ ซี่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากบ้านปง ม.6 และบ้านหนองหลวง ม.16 ตำบลเวียงชัย โดยมีอาจารย์ ดร.สุภัทณี เปี่ยมสุวรรณกิจ ,ดร.มโนช์ เทศอินทร์,อ.กันยา ถูกจิตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการนำวัสดุเหลือใช้จากปลามาแปรรูปเป็นน้ำปลา20689664_214978332364683_3503338277981746840_o 20708101_214979549031228_2059943242881912377_n 20664845_214980329031150_6784333141012926170_n 20729472_214979899031193_6945651424626174901_n 20664128_214979595697890_5173745552181094476_n 20663841_214979592364557_1874457913552223819_n 20645314_214979552364561_2746516846805122232_o 20645140_214980009031182_3430431095498472420_o 20645140_214980009031182_3430431095498472420_o - Copy 20638258_214979795697870_5648283128841467876_n 20638258_214979795697870_5648283128841467876_n - Copy 20637953_214979545697895_1445497097065713193_n 20621845_214980499031133_4515160011332011085_n 20621845_214980499031133_4515160011332011085_n - Copy