โครงการก้าวคนละก้าวอำเภอเวียงชัย

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ร่วมวิ่งโครงการก้าวคนละก้าวอำเภอเวียงชัย  เพื่อระดมทุน สมทบทุน “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เบตง – แม่สาย”

ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0042 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0043 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0045 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0046 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0057 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0078 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0098 - Copy ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0098 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0113 - Copy ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0113 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0141 - Copy ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0141 ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0182 - Copy ก้าวคนละก้าว_๑๗๑๒๑๙_0182