เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้แจกกระเบื้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกรณีวาตภัย เหตุเกิดเมื่อเย็นของวันที่ 10 พ.ค.2561 เวลาประมาณ 17.30 ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หมู่บ้าน 104 ครัวเรือน ได้แก่ ม.2 บ้านร่องบัวลอย/ ม.6 บ้านปง /ม.12บ้านใหม่โพธิ์งาม /ม.16 บ้านหนองหลวง

32218858_320021905193658_8466099573775925248_n 32235674_320021615193687_4235790012530032640_n 32257735_320021725193676_9067968716947324928_n 32261008_320021761860339_4607732221858545664_n 32266499_320021638527018_4265164547997827072_n 32331953_320022195193629_4994775506135023616_n 32336741_320021665193682_1038807315928580096_n 32390623_320021688527013_195481863064649728_n