เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมกับโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่มและอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพชุมชน(อสม.)เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมกับโรงพบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด้ายหนองหล่มและอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพชุมชน(อสม.)

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยระหว่างวันที่ 22-27 มิถุนายน 2558 ได้ดำเนินการโครงการพ่นหมอกควันป้องกันและกำจัดยุงลาย

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

_dsc0351_resize _dsc0352_resize _dsc0353_resize _dsc0354_resize _dsc0355_resize _dsc0356_resize _dsc0358_resize _dsc0359_resize _dsc0367_resize