พิธีปล่อยแถว รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมพิธีปล่อยแถว รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศบาลปีใหม่ 2561  วันที่ 27  ธันวาคม 2561  ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงชัย

26001006_2135491716464607_1349269355885730057_n

26047017_2135491873131258_1748862900450484258_n 26112038_2135492203131225_6722551676176690308_n 26165802_2135491996464579_7370760225572755142_n 26165835_2135491933131252_5709819702235217371_n