งาน 40 ปีของดีเวียงชัย ปี 2558

วันที่ 13 ม.ค.2558 ที่สนามหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน 40 ปีของดีเวียงชัย ปี 2558


โดยมีนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอเวียงชัยนำส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมครบครัน

งานดังกล่าวมีขึ้นเนื่องในโอกาสที่ทาง อ.เวียงชัย ได้มีการแยกการปกครองในระดับกิ่งอำเภอออกมาจาก อ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2517 ด้วยการยกระดับ ต.เวียงชัย ต.ทุ่งก่อ และ ต.ผางาม ที่อยู่ในเขต อ.เมืองเชียงราย เดิมให้เป็น อ.เวียงชัย ต่อมาวันที่ 25 มี.ค.2522 จึงได้ยกฐานะขึ้นอีกเป็น อ.เวียงชัย ในที่สุด สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดขบวนแห่ของดีแต่ละท้องถิ่นจำนวน 6 ท้องถิ่นใน 5 ตำบลของ อ.เวียงชัย ไปยังบริเวณสถานที่จัดงาน การจัดนิทรรศการของดีแต่ละตำบล การจัดนิทรรศการของส่วนราชการต่างๆ การประกวดของดีเวียงชัย เช่น พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัฒนธรรม ฯลฯ การประกวดการทำอาหาร การประกวดร้องเพลง การประกวดสาวงามเวียงชัย และแม่ม่ายเวียงชัย การแสดงศิลปินนักร้อง การมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีเวียงชัย และการสาธิตกระบวนการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกิจกรรมทั้งหมดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ม.ค.นี้
นายพงษ์ศักดิ์ฯ กล่าวว่า นับจากการก่อตั้งอำเภอเป็นต้นมาก็ครบรอบ 40 ปีแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาทาง อ.เวียงชัย ได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับพื้นที่มาตามลำดับ ดังนั้น กิจกรรมในโอกาสการครบรอบนี้ จึงจะเป็นการค้นหา รักษาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพื้นที่ให้คงอยู่ และเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีเวียงชัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งสนับสนุนนโยบายการยกระดับรายได้ของประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความรักความสามัคคีของ ประชาชน
ขอบคุณ : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์