คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ร่วมกับกำนันและประชาชนบ้านปงหลวง ร่วมใจพัฒนา วัดปงหลวง และหมู่บ้านตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 22/มิ.ย./58

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

ร่วมกับกำนันและประชาชนบ้านปงหลวง ร่วมใจพัฒนา วัดปงหลวง

และหมู่บ้านตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง 22/มิ.ย./58
_dsc0346_resize_dsc0372_resize

 

_dsc0376_resize_dsc0378_resize

 

_dsc0379_resize_dsc0381_resize

 

_dsc0383_resize_dsc0384_resize

 

_dsc0385_resize_dsc0387_resize

 

_dsc0388_resize_dsc0389_resize

 

_dsc0393_resize_dsc0395_resize

 

_dsc0397_resize_dsc0400_resize

 

_dsc0401_resize_dsc0404_resize

 

_dsc0409_resize_dsc0414_resize

 

_dsc0417_resize_dsc0419_resize

 

_dsc0420_resize_dsc0421_resize

 

_dsc0426_resize_dsc0438_resize

 

_dsc0439_resize_dsc0441_resize