ขอเชิญชวนเข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) สามารถยื่นเอกสารตามรายละเอียดที่แจ้งได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย  ได้ตั้งแต่บันนี้ ตามวัน เวลา ราชการ

1 S__4546578 S__4546579