กิจกรรม วันเทศบาล 24 เมษายน 2561

วันเทศบาล 24 เมษายน 2561 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรีตำบลสิริเวียงชัย ได้จัดกิจกรรม และนิทรรศการเนื่องในวันเทศบาล โดยมีพิธีการทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง กิจกรรม 5 ส และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ปฎิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561DSC00671 DSC00672 DSC00676 DSC00677 DSC00678 DSC00682 DSC00683 DSC00685 DSC00686 DSC00687 DSC00693 DSC00695 DSC00696 DSC00698 DSC00699 DSC00706 DSC00710 DSC00717 DSC00724 DSC00728 DSC00729 DSC00731 DSC00732 DSC00734