การประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2558

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2558

11041166_888231214565825_8841802452155439037_n_resize 11045463_888232564565690_4842058761298179678_n_resize 11057488_888232361232377_526581354354264120_n_resize 11169199_888232397899040_5013511472613179271_n_resize 11692543_888231154565831_9063254167399097229_n_resize 11696002_888232497899030_5716495683948763196_n_resize 11705370_888231924565754_4421660351321431754_n_resize 11750674_888232261232387_4071973224672069118_n_resize 11755674_888231191232494_4402779342871626218_n_resize 11755825_888232301232383_4299444433761295320_n_resize