งานพัสดุ

ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แบบปิดราคา

วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 23, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย รายงานขอจ้างโดยวิธีประมูลจ […]...