งานพัสดุ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการตำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น (บริเวณทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7) บ้านด้ายกู่แก้ว

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหลวง โดย การปรับพื้นที่พร้อมลงหินคลุกเพื่อทำเป็นลานอเนกประสงค์ หมู่ที่ 16 บ้านหนองหลวง

วันพุธ, มีนาคม 15, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านโดยเปลี่ยนท่อประปา หมู่ที่ 6 บ้านปง

วันพุธ, มีนาคม 8, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เอกสารสอบราคา การเปิดเผยรา […]...


ประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) แบบปิดราคา

วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 23, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย รายงานขอจ้างโดยวิธีประมูลจ […]...