งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ซอย 5 บ้านปง

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ซอย 2 เชื่อมบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลบ...


โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านศรีเวียง

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านปง

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การเปิดเผยราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน   &nbs […]...
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16

วันพฤหัส, พฤษภาคม 18, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง...


ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤษภาคม 17, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้า […]...


ประกาศสอบโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

วันอังคาร, เมษายน 25, 2017

ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง […]...