งานพัสดุ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบแป […]...


โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 20

วันศุกร์, เมษายน 21, 2017

ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที่และแบบแปลน...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม

วันเสาร์, เมษายน 8, 2017

ประกาศ เอกสารประมูลจ้าง การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลราคาค่ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม

วันเสาร์, เมษายน 8, 2017

ประกาศ เอกสารประมูลจ้าง การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลราคาค่ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 15 ถึงหมู่ที่ 18

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 4 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...