งานพัสดุ


โครงการจัดซื้อหินเพื่อซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 7 ซอย 1 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

วันพุธ, กันยายน 27, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลก่อสร้าง...


โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2017

สรุปผลการก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง จุดที่2 โดย จัดซื้อทรายหยาบ

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การกำหนดราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งน้ำลาว หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การเปิดเผยราคากลาง...โครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านศรีเวียง โ […]...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 12 บ้านใหม่โพธิ์งาม

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ซอย 5 บ้านปง

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน...


โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ซอย 2 เชื่อมบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การกำหนดราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลบ...