งานพัสดุ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 11 ซอย 10 และ 11

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 30, 2017

การเปิดเผยราคากลาง หมู่ที่ 11 ซอย 10 หมู่ที่ 11 ซอย 11 […]...


โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกทางเข้าโรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 16

วันจันทร์, พฤศจิกายน 6, 2017

รายละเอียดปริมาณงาน การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการก่อสร้า […]...