งานพัสดุ

โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 บ้านร่องบัวลอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านปง

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

การเปิดเผยราคากลาง ปร.4,ปร.5 แผนที่ แบบแปลน   &nbs […]...
โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16

วันพฤหัส, พฤษภาคม 18, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง...


ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤษภาคม 17, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้า […]...


ประกาศสอบโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

วันอังคาร, เมษายน 25, 2017

ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...