งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย

วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชั […]...โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 1, 2018

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเ […]...