งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 1, 2018

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกประเวช ราชชมภู ได้เป็นประธานเ […]...