งานกิจการสภา

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 30, 2017

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภ […]...


สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0045

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017

นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ประช […]...