ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพฤหัส, พฤศจิกายน 30, 2017

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภ […]...


ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

วันจันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบ […]...


ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ผลการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันจันทร์, พฤศจิกายน 27, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ผลการติดตามและประเม […]...


สามัญที่ 4 (160)_๑๗๑๑๒๔_0045

การประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

วันศุกร์, พฤศจิกายน 24, 2017

นายอนุชัย ศรีสม ประธานสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ได้ประช […]...แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพุธ, พฤศจิกายน 15, 2017

แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...
ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

วันอังคาร, พฤศจิกายน 14, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น […]...