ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลัด

วันพุธ, มิถุนายน 20, 2018

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการสำนักงานปลั […]...


ประชาสัมพันธ์โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่ 14 หมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

วันจันทร์, มิถุนายน 18, 2018

การเตรียมความพร้อมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เนื่ […]...


เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาติก

วันอาทิตย์, มิถุนายน 17, 2018

เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยร่วมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก...ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคติดต่อ ระวังมือ เท้า ปาก ในเด็ก

วันอังคาร, มิถุนายน 12, 2018

แผ่นพับโรคติดต่อ แผ่นพับโรคติดต่อ2...


ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันศุกร์, พฤษภาคม 25, 2018

**ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต** เด็กเยาวชน  ผู้ […]...


ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่องผลการติดตามและประเมิ […]...


4

โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย นำโดยนายป […]...


เทศบาลตำบลสิริเวียงชัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กรณีวาตภัย

วันพฤหัส, พฤษภาคม 24, 2018

11 พ.ค.2561 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชั […]...


กิจกรรม วันเทศบาล 24 เมษายน 2561

วันอังคาร, เมษายน 24, 2018

วันเทศบาล 24 เมษายน 2561 นายประเวช ราชชมภู นายกเทศมนตรี […]...