ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปร.4,ปร5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปร.4,ปร5 โครงการปรับปรุงร […]...


สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่11 ซอย 1

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร […]...


เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ ด้วยระบ […]...


เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื […]...


เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื […]...


เอกสารสอบประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกบดอัดเพื่อเข้าสู่โรงเตาเผาขยะ หมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้ […]...


เอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ...


เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ๋ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ๋ […]...


แผนที่สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

แผนที่สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งเหมืองชัยสมบัติ หมู่ที่ 7 การเปิดเผยราคากลาง,รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีตกลงราคา,ปร.4 ปร.5 ,แผนที่

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

โครงการซ่อมแซมตลิ่งเหมืองชัยสมบัติ หมู่ที่ 7 การเปิดเผย […]...