ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีสอบราคาของเทศบาลตำบลสิริเวียงช […]...


สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการเทลานบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง โครงการเทลานบริเวณสำนักง […]...


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียงชัย

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสสร้างร […]...


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกบดอัด เพื่อเข้าสู่โรงเตาเผาขยะ หมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้า […]...


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครง […]...สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคอสะพานทรุดตัวบริเวณบ้านปง หมู่ที่ 6

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมคอสะพานทรุ […]...


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปร.4,ปร5 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างปร.4,ปร5 โครงการปรับปรุงร […]...


สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่11 ซอย 1

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

สรุปผลประมาณการค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสร […]...


เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 20 โครงการ ด้วยระบ […]...