ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่ที่ 15 ถึงหมู่ที่ 18

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 4 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น ซอย 8 หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันพุธ, เมษายน 5, 2017

ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้า […]...


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างโรงเรียน หมู่ที่ 2

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการตำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 9 หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบดอัดแน่น (บริเวณทางเข้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7) บ้านด้ายกู่แก้ว

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 18 บ้านด้ายท่าล้อ

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4/2 หมู่ที่ 3 บ้านศรีเวียง

วันอังคาร, มีนาคม 28, 2017

ประกาศเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย การเปิดเผยราคากลางและการคำ […]...