ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤษภาคม 17, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้า […]...


ประกาศสอบโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

วันอังคาร, เมษายน 25, 2017

ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการติดตั้งระบบหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านด้ายเจริญ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบแป […]...


โครงการต่อเติมหลังคาอาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 20

วันศุกร์, เมษายน 21, 2017

ประกาศ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที่และแบบแปลน...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม

วันเสาร์, เมษายน 8, 2017

ประกาศ เอกสารประมูลจ้าง การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลราคาค่ […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 11 บ้านหนองหล่ม

วันเสาร์, เมษายน 8, 2017

ประกาศ เอกสารประมูลจ้าง การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลราคาค่ […]...