ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

...
ราคากลาง,ปร.4,ปร.5 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน 9 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

ราคากลาง,ปร.4,ปร.5 จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา จำนวน […]...