ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื […]...


เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารประมูลซื้อจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื […]...


เอกสารสอบประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนโดยลงหินคลุกบดอัดเพื่อเข้าสู่โรงเตาเผาขยะ หมู่ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้ […]...


เอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ...


เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ๋ที่ 16

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

เอกสารสอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมุ๋ […]...


แผนที่สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

แผนที่สอบราคาจ้าง จำนวน 3 โครงการ...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งเหมืองชัยสมบัติ หมู่ที่ 7 การเปิดเผยราคากลาง,รายงานขอซื้อขอจ้างโดยวิธีตกลงราคา,ปร.4 ปร.5 ,แผนที่

วันพุธ, พฤศจิกายน 23, 2016

โครงการซ่อมแซมตลิ่งเหมืองชัยสมบัติ หมู่ที่ 7 การเปิดเผย […]...