ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมแซมห้องน้ำสำนักงานเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย

วันศุกร์, สิงหาคม 18, 2017

สรุปผลการก่อสร้าง การเปิดเผยราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งพัง จุดที่2 โดย จัดซื้อทรายหยาบ

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การกำหนดราคากลาง...


โครงการซ่อมแซมตลิ่งน้ำลาว หมู่ที่ 11 บ้านหนองหลวง

วันอังคาร, สิงหาคม 15, 2017

การเปิดเผยราคากลาง...


โครงการก่อสร้างจำนวน 5 โครงการ

วันศุกร์, กรกฎาคม 21, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 3 ซอย 4 บ้านศรีเวียง โ […]...โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 16

วันพฤหัส, พฤษภาคม 18, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง...


ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) จำนวน 3 โครงการ

วันพุธ, พฤษภาคม 17, 2017

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 3 หมู่ที่ 3 โครงการก่อสร้า […]...


ประกาศสอบโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 14

วันอังคาร, เมษายน 25, 2017

ประกาศ เอกสารสอบราคาจ้าง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/3 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7/2 หมู่ที่ 17 บ้านไชยเจริญเหนือ

วันจันทร์, เมษายน 24, 2017

การเปิดเผยราคากลาง สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แผนที […]...