ภาพกิจกรรม – ผลงาน11705370_888231924565754_4421660351321431754_n_resize

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติตาม พ.ร.บ. สาธารณสุข พ.ศ.2535 ประจำปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2558

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

การประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกเทศบัญญัติตาม […]...


11194701_860355084012562_251136465_o_resize

การแข่งขัน ฟุตบอล”สิริเวียงชัยคัพ ครั้งที่ 2 ” ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสิริเวัยงชัย วันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

การแข่งขัน ฟุตบอล”สิริเวียงชัยคัพ ครั้งที่ 2 R […]...งาน 40 ปีของดีเวียงชัย ปี 2558

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

วันที่ 13 ม.ค.2558 ที่สนามหนองหลวง ต.เวียงชัย อ.เวียงชั […]...


meeting

ประกาศสภาเทศบาลตำบลสิริเวียงชัย เรื่อง เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท […]...


_dsc9580_resize

ประชาคม ประชาชนที่พักอาศัยติด แม่น้ำลาว

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

ประชาคม ประชาชนที่พักอาศัยติด แม่น้ำลาว..._dsc0328_resize

รับการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 18/มิ.ย.58

วันศุกร์, พฤศจิกายน 25, 2016

รับการตรวจมาตรฐานการปฎิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่ […]...