คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ

คำขวัญประจำเทศบาล : หนองหลวงกว้างไกล สายใยลำน้ำลาว สืบสานเรื่องราว เวียงชัยนารายณ์  

15233685_1574725305874826_400016996_o